Lớp học 1 Tháng/4 buổi

Lớp học 1 tháng/4 buổi - Dành cho dòng xe trên 150cc

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn kỹ năng đi tour, chạy phố, ôm đèo,...Và kỹ thuật để trở thành VĐV đua xe chuyên nghiệp.

Lớp học sẽ giúp bạn làm quen với track,

Nếu bạn đã từng chạy Track, lớp học sẽ giúp bạn củng cố kiến thức, phát huy hiệu quả kỹ năng ôm cua,

Biết được line chạy căn bản của trường đua,

Tư thế căn bản khi vào cua, hướng nhìn,

Khóa học rất hữu ích với những bạn thích đi tour, phượt,...

Giá sản phẩm
VND 2.500.000
Quantity

Lớp học 1 tháng/4 buổi - Dành cho dòng xe trên 150cc

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn kỹ năng đi tour, chạy phố, ôm đèo,...Và kỹ thuật để trở thành VĐV đua xe chuyên nghiệp.

Lớp học sẽ giúp bạn làm quen với track,

Nếu bạn đã từng chạy Track, lớp học sẽ giúp bạn củng cố kiến thức, phát huy hiệu quả kỹ năng ôm cua,

Biết được line chạy căn bản của trường đua,

Tư thế căn bản khi vào cua, hướng nhìn,

Khóa học rất hữu ích với những bạn thích đi tour, phượt,...

Không có tính năng

Không có trạng thái

Không có chính sách hoàn trả

Đánh Giá (0)

Không có đánh giá

Đưa Ra Đánh Giá

Bạn phải đăng nhập để đưa ra đánh giá
Đăng Nhập

Sảm phẩm tương tự

Xem tất cả các sản phẩm liên quan ở dưới